Zaterdag 22 april 2023, Hortus botanicus Leiden

Naar Leiden voor de Vriendendag van de Hortusvrienden. Op het station scherpe scheiding van heldere lucht en aanrollende wolkenplakken. Schreeuwende sterntjes, scholeksters, zingende winterkoning. Leuke lezingen over vleesetende planten door Dieder en over vissen door Aaf. 'Als je de vissen namen geeft gaan de mensen er beter voor zorgen.'